• Facebook
  • youtube
  • liên kết
  • instagram
  • twitter

Liên lạc

TRƯỞNG PHÒNG TRUNG QUỐC

Howell Lee
Chủ tịch
Trưởng phòng

Di động / Whatsapp: +8619906399718
E-mail:lihongwei212006@126.com

Fannie
Giám đốc thị trường
Phòng Tiếp thị

Di động / Whatsapp: +8613553006809
E-mail:chinawintop@126.com

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi