• Facebook
  • youtube
  • liên kết
  • instagram
  • twitter

Mẫu mới hình thức mới của Sơn Đông

Mô hình phát triển “chu kỳ kép” cũng ảnh hưởng sâu sắc đến xu hướng phát triển của ngành máy dệt.Về mặt nội bộ, ngành dệt may nên gánh vác trách nhiệm xã hội của chính mình và đóng góp vào sự phát triển của ngành dệt may Trung Quốc.Đối với bên ngoài, việc thực hiện hiệu quả RCEP sẽ giúp nâng cao mức độ hợp tác của chuỗi ngành dệt may và chuỗi cung ứng trong khu vực.Bên cạnh đó, sự phục hồi của ngành sau khi dịch bệnh ra nước ngoài dần được cải thiện sẽ tiếp tục làm tăng nhu cầu về thiết bị, sự hợp tác, giao lưu giữa các doanh nghiệp dệt may trong và ngoài nước với các doanh nghiệp máy dệt sẽ mở ra sự thăm dò sâu và rộng hơn.

Năm 2021, doanh thu hoạt động của các doanh nghiệp có quy mô trên trong ngành công nghiệp nhẹ và công nghiệp dệt may hiện đại của Sơn Đông sẽ đạt 1,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, chiếm 17,6% các ngành công nghiệp của tỉnh có quy mô trên.Với nền tảng công nghiệp tốt và quy mô lớn, Sơn Đông là ngành công nghiệp trụ cột và là ngành công nghiệp quan trọng đối với đời sống của người dân, có tầm nhìn và ảnh hưởng cao ở Trung Quốc.


Thời gian đăng bài: Jun-24-2022